AFBESTILLINGSREGLER


Følgende regler er gældende såfremt andet ikke er aftalt.

Reglerne er lavet ud fra Danmarks Restauranter og Cafeer’s standardregler for selskabsarrangementer, ala carte, kurser og konferencer.


Selskabsarrangementer


Afbestilling af selskabsarrangementer på 20 personer eller derover skal ske skriftligt inden to uger før afholdelse.


For selskabsarrangementer på mellem 10 og 20 personer dog en uge før.


Ved afbestilling af hele arrangementet eller ved reduktion på mere end 10% i antal bestilte kuverter efter ovennævnte tidspunkt, men dog inden fire døgn før arrangementets afholdelse, kan Restaurant Bloom kræve en godtgørelse, der svarer til 50 % af prisen for de bestilte kuverter, ved reduktion i antal dog for det afbestilte antal udover 25%.


Ved afbestilling senere end fire døgn før afholdelse af arrangementet kan Restaurant Bloom kræve en godtgørelse, der svarer til 100 % af samtlige couverter der ikke dukker op.

_________________________________________________________________________________________________________________

For selskaber på under 10 personer kan selskabet aflyses indtil 24 timer før afholdelse.

Ved senere afbestilling for selskaber under 10 personer kan Restaurant Bloom kræve en godtgørelse, der svarer til 50% af prisen for de bestilte kuverter, ved reduktion i antal dog for det afbestilte antal udover 25 %.


Ved NO SHOW betales fuld pris for hele arrangementet.

_________________________________________________________________________________________________________________

Hvis kuvertprisen ikke er aftalt på forhånd, takserer Restaurant Bloom en kuvert til at bestå af en 3 retters menu til 360 kroner og drikkevarer / 3 glas til 225 kroner.


Force Majore

Strejke, lock-out, ildløs, begrænsninger i leverancer eller andre ekstraordinære forhold og foranstaltninger, der ligger uden for parternes kontrol (force-majeure), berettiger til afbestilling eller aflysning uden erstatningspligt.

Betalingsbetingelserne er netto kontant/faktura inden 8 dage,

medmindre andet er beskrevet på bekræftelsen.